Kup program Koszty.PLZarejestruj się w systemieŚciągnij program w wersji demo z internetuAktywuj zapłacony programStrona głównaDodaj do ulubionychCzęsto zadawane pytaniaNapisz do nasDane teleadresowe producentaStrona główna
Kupuję program Koszty.PL teraz !
Zakup programu
Rejestracja użytkownika
Aktywacja programu
Wersja demo
Funkcje programu
Ekrany przykładowe
Wydruki przykładowe
Wydruki przelewów
Dla kogo jest przeznaczony ?
Opinie o programie
Jak ściągnąć program?
Jak się zarejestrować?
Często zadawane pytania
Napisz do nas
Wyślij do nas e-mail
Dodaj do ulubionych
więcej ekranów ...
ekran główny
powiększ
kategorie
powiększ
więcej wydruków ...
wydruk kategorii w czasie
powiększ
wydruk stanu poszczególnych kont
powiększ
Licencja
WARUNKI LICENCJI

Warunki określone poniżej precyzują zasady korzystania z programu kosztowego dostępnego na stronie internetowej www.koszty.pl

1
Autorem i właścicielem programu jest GK Pro Sp. z o.o., której przysługują prawa autorskie do programu. Na tej podstawie GK Pro Sp. z o.o., zwana dalej Licencjondawcą udziela licencji na korzystanie z programu.

2
Zakres licencji
1. Licencjonodawca udziela licencji odpłatnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej.
2. Warunkiem nabycia praw do licencji jest zaakceptowanie jej warunków oraz zapłata ceny.
3. Zakres licencji obejmuje korzystanie z programu w pełnym zakresie opcji w nim dostępnych.
4. Poprzez zapłatę ceny Licencjonobiorca nabywa prawo do stałego, nieprzerwanego korzystania z programu.
5. Licencjonodawca udostępnia możliwość bezpłatnego używania programu przez okres 30 dni od momentu pobrania go ze strony >www.koszty.pl< W tym okresie dostępne są wszystkie opcje programu.
6. Do korzystania z programu po upływie 30 - dniowego okresu, o którym mowa powyżej, niezbędny jest zakup licencji do korzystania z niego. Po otrzymaniu przez Licencjonodawcę ceny, udostępnia on Licencjonobiorcy kod dostępu umożliwiający aktywację programu a w rezultacie nieprzerwane i swobodne korzystanie z programu.
6.1. Kod dostępu można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.
6.2. Licencjonobiorca zobowiązany jest do aktywacji kodu w terminie 48 godzin od momentu jego otrzymania. W przypadku przekroczenia terminu kod dostępu pozostanie nieaktywny a Licencjonobiorca utraci prawo do licencji.
6.3. Program kupiony w pudełku także wymaga aktywacji najpóźniej w 30. dniu po jego instalacji. Zasady dotyczące aktywacji programu w tym przypadku są identyczne jak w przypadku pobrania go ze strony www.

3
Zastrzeżenia
1. Licencja nie upoważnia kupującego, zwanego dalej Licencjonobiorcą, do powielania programu, dalszej jego odsprzedaży oraz odpłatnego udostępniania programu innym do korzystania.
2. Program może być używany wyłącznie do przetwarzania własnych danych osoby zakupującej prawa do licencji.
3. Licencjonodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie programu. Dokonując zakupu praw do licencji po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, par. 2, Licencjonobiorca zobowiązuje się nie zgłaszać reklamacji dotyczących poprawności funkcjonowania programu, którą zatwierdził w trakcie okresu, kiedy bezpłatnie korzystał z programu.
4. Licencjonodawca ponosi jedynie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Licencjonobiorcy z winy umyślnej.
5. Licencjonodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez Licencjonobiorcę przy użyciu programu oraz skutki ich przetwarzania.

4
Postanowienia końcowe
1. W przypadku naruszenia przez Licencjonobiorcę obowiązków wynikających z przyznanej licencji, licencjonobiorca zobowiązany jest zapłacić Licencjonodawcy karę umowną w kwocie 5000 zł.
2. Oprócz kary umownej, o której mowa w pkt. 1., w przypadku naruszenia przez Licencjonobiorcę warunków licencji - zwłaszcza tych, o których mowa w pkt. 1, par. 3, tj. bezpośredniego działania na szkodę Licencjonodawcy, odbierze on Licencjonobiorcy prawa do licencji oraz będzie dochodził od Licencjonobiorcy odszkodowania (jeżeli szkody wyrządzone działaniem Licencjonobiorcy przekroczą wysokość kary umownej) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Płatności
bezpieczne zakupy zapewnia
 
Logowanie
identyfikator

hasło

wpisz identyfikator użytkownika nadany przez system i wybrane przez Ciebie hasło

zapomniałem
identyfikatora
lub hasła
 
Zaproś znajomego
wpisz
adres email

Twoje imię

Wpisz adres e-mail znajomego którego chcesz poinformować o istnieniu tej strony
 
Ciekawe linki
Tajlandia.PL
Strona główna Kup program Koszty.PL Zarejestruj się w systemie Ściągnij program w wersji demo z internetu Aktywuj zapłacony program Często zadawane pytania Kontakt Wyślij e-mail
stat4u